Oljetillegg :

Tillegg som legges til transportpriser i henhold til prisindeksen på drivstoff.

Dette tillegget reguleres den første i hver måned hos Vestmar Transport.

 

Bom-, fergekostnader :

Full-loads (FTL) belastes med faktiske kostnader.

Mindre sendinger belastes med 5,3% som legges til fraktprisen.

 

Farlig Gods / ADR sendinger (stykkgods/Parti) :

Tillegg kr: 450,- pr. sending.

 

Betingelser :

All transport utføres i henhold til NSAB 2015

Fakturering pr. 10 dager