Vestmar Transport Granvin

Vestmar Transport avd.Granvin har sitt kontor hos Vossakjøt beliggende i Granvin sentrum.
Avdelingsleder er Steinar Dahle og han har ansvaret for tilrettelegging av tømmertransport samt utkjøring av trelast fra Granvin bruk.

Folkebadet.no